Rodičovská schôdzka

Rodičovská schôdzka naplánovaná na 2.9.2015 sa ruší!!! Náhradný termín bude oznámený vopred!

Šk.rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016 začína dňa 02.09.2015 o 7:00 hod. :-) – Tešíme sa na Vás! :-)
Zároveň sa uskutoční rodičovská schôdzka o 16:00 hod. Účasť rodičov nutná!